HƯƠNG CAO NGUYÊN | CHUỖI CÀ PHÊ PHA MÁY


Hệ thống Take away

Hệ thống chuỗi caphe mang đi tại quận 12

22-05-2019

Hiện nay với nhu cầu phát triển về các chuỗi caphe hệ thống mang đi take away càng gia tăng . Caphe Hương Cao Nguyên là một trong những thương hiệu với chuổi cửa hàng take way rộng khắp các quận